Börsnotering av

Bahnhof AB

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en stor aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Den sista juni 2017; K N Telecom AB 50,34 % (85,85 % av rösterna), Investment AB Öresund 5,02 %, Avanza Pension 4,24 %, Didner & Gerge Small And Microcap 2,32 %, Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 2,00 %.

Noterat på Aktietorget.

Värdering

Uppdatering: 4,4 Mdkr i marketcap i augusti 2021.

Uppdatering: 2 Mdkr i marketcap i augusti 2017.

Noterat på Aktietorget.

Mer information

Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för avsikt att under slutet av 2010 undersöka möjligheterna att byta lista till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Bahnhof meddelar i augusti 2010 att man väljer att ligga kvar på Aktietorget tillsvidare. Ett byte till Stockholmsbörsen anser man i detta läge vara för dyrt och skulle riskera att ledningens fokus blir lidande. Bahnhof meddelade även att man strukturerar om verksamheten för att tydligare skilja på tjänster till privatpersoner och till företag. Företaget gör sig samtidigt redo för att expandera i Europa. Företaget skriver samtidigt upp vinstprognosen för helåret.

Uppdatering: I augusti 2017 nämner Bahnhof ett listbyte för första gången på mycket länge, även om man skriver att det inte är aktuellt i närtid.

"Finansiellt utreder vi för närvarande en möjlig split av aktien, som ett led i en framtida tänkbar listning på annan och större handelsplats. I fas ett handlar det dock enbart om att öka antalet aktier, utan att förändra ägarbilden, eller byta handelsplats.

Det är styrelsens bedömning att detta kan vara ytterligare en positiv hävstång i Bahnhofs utveckling mot att bli en allt större nordeuropeisk telekomkoncern. Besked om en eventuell split lämnas under hösten 2017 – och kommer i så fall att beslutas på en extra bolagsstämma."

Uppdatering: I slutet av november 2019 sade Jon Karlung till Affärsvärlden han alltmer lutar åt att de borde se över ett listbyte och de ska ta en ordentlig genomlysning av alternativen under våren 2020. Samtidigt säger han att de vill behålla det entreprenörsmässiga driv som finns i bolaget och inte tvingas bli fyrkantiga pga marknadsplatsen de är på.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 meddelade Bahnhof att noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista ska ske under första kvartalet 2022.

Uppdatering: Mer information om listbytet ska presenteras i bokslutskommunikén för 2021 som presenteras i februari 2022.

Uppdatering: I mitten av februari 2022 uppdaterades tidsplanen till efter andra kvartalet 2022.

Uppdatering: I början av november 2022 gav Bahnhof en uppdatering som var en nonensformulering "Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt". Läget i omvärlden har absolut ingen betydelse för möjligheten. Men man får väl anta att det ska tolkas som att listbytet senareläggs ännu en gång, tills ett listbyte kan ge skjuts åt aktiekursen.

Uppdatering: I mitten av maj 2023 meddelade Bahnhof att de påbörjar en process att flytta sin notering till First North. Dvs flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista blir inte av, i alla fall inte i närtid.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner