Börsnotering av

Axichem AB

Axichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

54 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Mer information

Företaget gör en nyemission i november 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner