Börsnotering av

Axelssons Dea Mode AB

Butikskedja inom damkonfektion för åldrarna 25-65 år. Axelssons Dea Mode är en sammanslagning av butikskedjorna Axelsson och Dea.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Mer information

Butikskedjorna Axelssons och Dea gick under februari 2010 samman. VD Jimmy Andersson meddelar samtidigt att det finns planer på en börsnotering, samt en expansion till Finland.

Uppdatering: Tveksamt om någon börsnotering är aktuell under överskådlig tid. Företagets försäljning minskade från 2010 till 2011 och resultatet gick från svagt positiv till svagt negativ. Någon expansion till Finland har inte heller skett. Företaget har inte ens en vettig hemsida, vilket är högst märkligt för en modekedja. Vi betraktar de tidigare börsplanerna som inställda, i alla fall under överskådlig tid.

Uppdatering: I januari 2017 inledde företaget en konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner