Börsnotering av

Attendo AB

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

IK Investment Partners (Industrikapital) 68 %. Varma Intermediate Group och Attendos anställda äger resten.

Värdering

Uppdatering: 8 miljarder kronor post money, efter en nyemission på 1,2 Mdkr inför noteringen (50 kr per aktie).

Uppdatering: Det politiska klimatet kring privata vårdföretag har enligt vissa analytiker sänkt värdet på Attendo med 2 miljarder kronor.

6-7 miljarder kronor uppskattas företaget vara värt i slutet av februari 2012. Vid en transaktion kan dock en viss rabatt krävas pga de uppmärksammade vårdskandalerna i branschen.

Mer information

I början av juni 2010 börjar det åter pratas om att Attendo ska börsnoteras under 2010.

Uppdatering: I november 2011 har ägaren IK Investment Partners dragit igång en försäljningsprocess av Attendo. Branschkollegan Aleris sägs vara en potentiell köpare. Att försöka börsnotera ett riskkapitalägt vårdföretag när media, politiker och en stor del av befolkningen är heligt förbannade på aktörerna efter alla vårdskandaler är knappast möjligt. Och marknaden för noteringar är inte vidare bra rent allmänt. Dvs om ägarna lyckas göra en exit så är det inte via en börsnotering i närtid.

Uppdatering: I slutet av februari 2012 kommer uppgifter att JP Morgan och SEB Enskilda har utsetts till rådgivare för att antingen hitta en köpare till bolaget eller att göra en börsnotering.

Uppdatering: I mitten av augusti 2013 rapporteras att Attendo gör en omfinansiering och att ägarna i samband med den ökade belåningen kommer att ta ut 1 miljard i utdelning, via ett erbjudande om återköp av aktier. Någon försäljning eller börsnotering har inte blivit av. Det osäkra politiska klimatet för privata vårdaktörer har sannolikt sänkt värdet på företaget, vilket gör en försäljning eller börsnotering svår, i alla fall till en för ägarna intressant värdering.

Uppdatering: I början av december 2013 säger Helena Stjernholm på IK att de tittar på en börsnotering, vilket de även gjort tidigare. Hon nämner att klimatet för börsnoteringar börjar bli bättre.

Uppdatering: I mitten av januari 2014 publicerar Dagens Industri uppgifter om att ägarna till Attendo vill börsnotera företaget innan riksdagsvalet 2014. Attendo håller möten med portföljförvaltare för att känna av intresset.

Uppdatering: Någon notering innan valet blev det inte och sedan dess är det politiska klimatet kring Attendos verksamhet osäkert. Under våren 2015 har ännu inte förutsättningarna bestämts av regeringen.

Uppdatering: I början av november 2015 skriver DI att arbetet med att börsnotera Attendo pågår för fullt och att det sannolikt kommer att ske innan årsskiftet.

Uppdatering: Attendo börsnoteras den 30 november 2015. Inför det gör bolaget en nyemission samt ägare säljer befintliga aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner