Börsnotering av

Asmodee Group

Asmodee är ett stort internationellt brädspelsföretag med en av de största IP-rättighetskatalogerna. Bolaget har över 2500 anställda.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Embracer Group, som innan börsnoteringen delar ut ägandet till sina aktieägare. Ledningen för Asmodee kan även bli ägare till 4,72 % genom att en tilläggsköpeskilling som var planerad att betalas med Embracer-aktier i stället blir i Asmodee-aktier.

Mer information

I slutet av april 2024 meddelade Embracer Group att de delar upp den kvarvarande koncernen i tre delar som var för sig kommer att vara börsnoterade. Asmodee Group är en av delarna, som är planerad att delas ut till Embracer Groups aktieägare och noteras på Nasdaq Stockholm inom 12 månader.

Bolaget hade under 2023 en nettoomsättning på 14,8 miljarder kronor och ett justerat EBIT på 1,9 miljarder kronor. Eftersom Asmodee har starka kassaflöden är det Asmodee som får ta en stor del av Embracer Groups skulder, där man i april 2024 meddelade att Asmodee Group får ett finansieringsavtal på 900 miljoner euro.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner