Börsnotering av

AroCell AB

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen under mars/april 2011: Staffan Eriksson, privat o via bolag 14,7 %, Per Matsson, privat o via bolag 11,7 %, Arne Ferstad, via bolag 10,9 %, Bernard Tribukait 9,7 %, Uppsala Seed Capital 9,1 %, Innovationsbron AB 8,4 %,
SLU Holding AB 7,3 %, Uppsala Universitets Utvecklings AB 7,3 %, Övriga 17 aktieägare 20,9 %.

UPPDATERING: Totalt 430 aktieägare efter emissionen inför noteringen.

Värdering

Pre-money 17,6 Mkr och 24,64 Mkr post money om emissionen inför listningen fulltecknas.

UPPDATERING: Emissionen inför notering blev fulltecknad, dvs post money-värderingen är således 24,64 Mkr.

Mer information

AroCell presenterar sig på Aktietorgsträff den 30 mars i Göteborg. Företaget planerar att göra en nyemission inför listningen på Aktietorget.

Uppdatering: AroCells nyemission inför listningen blev fulltecknad.

Uppdatering: Listningen flyttas drygt en vecka till den 20 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner