Börsnotering av

Arlandastad Group AB

Arlandastad Group kontrollerar 241 hektar sammanhängande mark i Arlandaområdet och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm. Här finns redan etablerade koncept och fastigheter och ledig mark för nya etableringar. Arlandastad Group AB hette tidigare Arlandastad Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Gelba Management AB 49,7 %, SBB i Norden AB 15,0 %, Styviken Invest AS (Björn Savén) 9,7 %.

Uppdatering: Gelba Management (Per Taube) är huvudägare. SBB äger 15 %.

Per Taube

Värdering

Uppdatering: 4 304 Mkr post money

Uppdatering: 3 844 Mkr pre-money och 4 304 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 67,50 kr per aktie.

Uppdatering: 3 760 Mkr enligt transaktionen i juli 2021 då SBB köpte aktier av Per Taube.

Omkring 3,5 miljarder kronor vid notering sade ägaren Per Taube i december 2020.

Mer information

Di rapporterade i december 2020, med hänvisning till en artikel i tidningen Fokus, att ägaren till Arlandastad Holding, Per Taube, i en intervju säger att han vill börsnotera bolaget, kanske redan till sommaren 2021.

”Jag har därför bestämt mig för en ägarstruktur där jag långsiktigt ska äga 30–40 procent av bolaget, runt 20 procent kan erbjudas institutionellt kapital och sedan att vi har lite free float. Det gör också att jag inte behöver vara primus motor i bolaget”

Han vill notera genom en direktnotering, dvs utan IPO.

Uppdatering: I mitten av maj 2021 blev Peter Wågström vald till ordförande. Grundaren Per Taube sade i samband med detta till Di att en notering är planerad till efter sommaren på First North.

Uppdatering: I slutet av juli 2021 meddelade SBB att de köper 15 % av Arlandastad Group från Gelba Management (Per Taube) för 564 Mkr. "Samtidigt har Arlandastad Group och SBB tecknat en överenskommelse som ger SBB möjlighet att till marknadsvärde, baserat på två oberoende värderingar, förvärva de samhällsfastigheter och hyresbostäder som kommer att avyttras framöver. Vidare startas ett så kallat joint venture-bolag för att utveckla större fastighetsprojekt i strategiska områden."

Uppdatering: Arlandastad Holding noteras på First North under september 2021.

Uppdatering: Arlandastad noteras på First North den 15 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner