Börsnotering av

Arcane Crypto AS

Arcane Crypto består av en portfölj av investeringar och projekt inom krypto och blockchain. Investeringar består av Trijo Exchange, Alphaplate och Pure Digital. Egna projekt består av Arcane Assets, Arcane Research och Teslacoil.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Vertical Ventures ABs aktieägare kommer att äga 7,5 %

Mer information

I början av juli 2020 meddelade Vertical Ventures AB, ett tomt skal som är noterat på First North, att de ska göra ett omvänt förvärv av Arcane Crypto AS under andra halvåret 2020. Dvs Arcane Crypto AS noterar sig på First North via Vertical Ventures AB.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Arcanes aktieägare ska inneha omkring 92,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 7,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

Uppdatering: Vertical Ventures skulle ha hållit en extra bolagsstämma den 28 september 2020 för att godkänna förvärvet av Arcane Crypto AS men den ställdes in. Man ska kalla till en ny extra bolagsstämma.

Uppdatering: I början av december 2020 meddelade Vertical Ventures att de erhållit ett preliminärt godkännande för fortsatt handel på First North efter Arcane Crypto-transaktionen. Ny tidsplan för att helt stänga affären är mitten av januari 2021.

Uppdatering: Den 11 januari 2021 slutfördes affären vilket innebär att Arcane Crypto nu formellt får anses vara noterat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner