Börsnotering av

Aqilion AB

Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

31 december 202; Longbow Finance S.A. 22,96 %, Länsförsäkringar Skåne 21,12 %, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 9,51 %, Aktiebolag Grenspecialisten 5,94 %, LMK Forward AB 5,94 %, Länsförsäkringar Halland 5,55 %, Björn Parkander 3,24 %, Henry Dunkers Förvaltnings AB 2,61 %, Grevermond Investments Ltd 1,68 %, Vikow ventures 1,31 %, Lars Backsell 1,26 %, Swedocean AB 1,24 % Miael Lönn 1,05 %, Övriga 16,59 %.

Mer information

Aqilion skrev i maj 2021 att de planerar för en IPO, där tidsplanen vekar vara 2022.

Uppdatering: I slutet av maj 2022 skrev bolaget att noteringsklimatet varit dåligt under inledningen av 2022 och att bolaget därför avvaktar med en notering, men tillägger att man är börsfähigt. En bryggfinansiering som främst riktar sig till befintliga ägare planeras under 2022.

Uppdatering: I november 2023 sade vd att man tittar på olika finansieringsvägar, där en IPO är ett av alternativen.

Uppdatering: Den sista november 2023 så meddelade Aqilion att Gustaf Albèrt har utsetts till ny CFO. "Gustaf har gedigen finanserfarenhet från både mindre och större noterade koncerner och har arbetat som CFO i noterad miljö inom life science-branschen."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner