Börsnotering av

Amnode AB

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Före nyemissionen; Albin Invest AB 100 %. Efter nyemissionen; Albin Invest AB 62,5 %, Nya ägare 37,5 %.

Värdering

45 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkor.

Mer information

Företaget gör en nyemission under slutet av juni.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner