Börsnotering av

Amasten Bostäder AB

Amasten Bostäder är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Mörrum och Sollefteå. Fastigheterna utgörs i huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten Bostäder AB hette tidigare Bildningsagenten 6344 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Amasten AB 100 %.

Mer information

Amasten Bostäder AB (som fortfarande heter Bildningsagenten 6344 AB i skrivande stund) noteras via ett omvänt förvärv av Morphic Technologies AB. Det noterade och snart tomma bolaget Morphic Technologies AB köper Amasten Bostäder AB av Amasten AB, och betalar med nyutgivna aktier. Amasten AB kommer efter det att äga 75 % av Morphic Technologies AB.

Morphic Technologies AB kommer efter detta att byta namn till Amasten Holding AB.

Uppdatering: Morphic Technologies AB tillträdde den 18 januari 2013 Amasten Bostäder AB. Vilket alltså var innan det tidigare kommunicerade datumet 1 februari. Vilket gör att bostadsbolaget får några dagar på Stockholmsbörsen, innan bytet till First North sker.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner