Börsnotering av

Alpcot Holding AB

Alpcot erbjuder plattformar för privatekonomi. De inkluderar rabatterade fondtorg som hjälper kunderna att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcot erbjuder sin tekniska plattform både som en Software as a service (SaaS) till andra rådgivare och till sina egna slutkunder. Alpcot Holding AB hette tidigare Effnetplattformen EV1 AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Efter köp av verksamheter, men innan emissionen på 40 Mkr: Effnetplattformen Holding ABs aktieägare 13,3 %, Effnetplattformen Holding AB 3,4 %, Nuvarande ägare till Alpcot-bolagen 83,3 %.

Mer information

Effnetplattformen Holding AB meddelade i mitten av juni 2021 att ett av de nystartade noteringsskalen ska användas till att notera Alpcot på First North. Bolaget ska startas och Effnetplattformen Holding AB ska tillföra 10 Mkr och sedan dela ut bolaget till aktieägarna. Bolaget ska köpa samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB.

Vid fullbordat förvärv av Alpcot och efter genomförandet av Effnetplattformens investering om MSEK 10 kommer Effnetplattformens nuvarande aktieägare att äga ca 13,3 procent av Alpcot. Härutöver kommer Effnetplattformen att äga ytterligare ca 3,4 procent av det nya bolaget. Sammantaget sett erhåller således Effnetplattformens nuvarande aktieägare, direkt och indirekt, en ägarandel om ca 16,7 procent i Alpcot efter Transaktionen.

Alpcot avser vidare att genomföra en riktad nyemission om preliminärt MSEK 40 till kvalificerade investerare i samband med Transaktionen, vilket kan komma att medföra att de ovan angivna ägarandelarna justeras.

Bolaget ska ansöka om notering på First North under tredje kvartalet 2021.

Uppdatering: I mitten av oktober 2021 övertog Alpcot samtliga depåkunder från Nord Fondkommission som fått problem med sitt tillstånd.

Uppdatering: Alpcot Holding AB noteras på First North den 24 november 2021. Bolaget genomförde nyligen även en private placement som utökades från 40 till 50 Mkr. Ilija Batljan var en av de ledande investerarna. Vidare så har bolaget även tillförts 10 Mkr från Effnetplattformen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner