Börsnotering av

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen i december 2006: Ola Norberg med familj 26,8 %, Banque Invik 16,56 %, Familjen Hellspong 8,61 %, Peter Bellgran med familj 7,97 %, Thomas Nygren med familj 6,76 %, Tomas Nygren 6,39 %, Öhman IT-fond 5,1 %.

Värdering

100,2 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner