Börsnotering av

Åhus Brygg Fabrik AB

Åhus Bryggeri är ett mikrobryggeri av öl i Åhus. Bolaget driver även en egen restaurang.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i april-maj 2020: Ulrik Jönsson via bolag 84,48 %, Thore Johansson 1,83 %, Joakim Broström 0,37 %, Niclas Svensson 0,37 %, Stefan Andersson 0,37 %, Övriga 12,23 %.

Värdering

Uppdatering: Vid emissionen i maj-juli 2021; 10,57 Mkr pre-money om man räknar fram värderingen via antal aktier. 12,48 Mkr pre-money om man räknar multiplicerar tidigare post money med att aktiekursen nu är 10 % högre (55 vs 50 kr).

10,4 Mkr pre-money och 21,3 Mkr post money om emissionen i april-maj 2020 fulltecknas.

Mer information

Åhus Bryggeri gör en emission under april-maj 2020 och skriver då att bolaget har en plan att i framtiden notera sig, när bolaget är moget för det.

Uppdatering: I maj-juli 2021 har företaget en nyemission öppen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner