Börsnotering av

Agtira AB

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Agtira AB hette tidigare Peckas Naturodlingar AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Hugo Wikström med bolag 20,02 %, Daniel Brännström 20,00 %, Johan Stenberg med bolag 10,00 %, Fastighets AB Ponord 9,20 %, Per-Erik Nygård 3,53 %, Övriga 37,25 %.

Innan nyemissionen under sommaren 2016; Hugo Wikström med bolag 30,91 %, Daniel Brännström 30,91 %, Johan Stenberg med bolag 15,45 %, Per-Erik Nygård 5,45 %, Stefan Goës 4,55 %, Tommy Nylén 4,55 %, Övriga 8,18 %.

Värdering

Uppdatering: 55,0 Mkr post money.

Uppdatering: 42,5 Mkr pre-money och 55,0 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 27,2 Mkr post money.

17,6 Mkr pre-money och 27,2 Mkr post money om emissionen under sommaren 2016 fulltecknas.

Mer information

Peckas Naturodlingar meddelade i juni 2016 att de gör en nyemission under sommaren 2016 och att de någon gång i framtiden planerar att notera sig på någon av Nasdaq OMX listor. Att sikta på något annat än First North känns orimligt för ett så ungt bolag, så vi utgår från att det är den listan man siktar på.

Uppdatering: Peckas Naturodlingar meddelade i slutet av februari 2017 att de under mars-april 2017 gör en nyemission, samt att de ska notera sig på NGM någon gång under 2017.

Uppdatering: I memorandumet som publierades i början av mars 2017 skriver bolaget att de har ansökt om notering på NGM Nordic-MTF och att notering ska ske efter nyemissionen.

Uppdatering: I marknadsföringen av emissionen framgår nu att notering ska ske den 19 maj 2017.

Uppdatering: Nytt planerat listningsdatum är den 9 juni 2017.

Uppdatering: Nytt planerat listningsdatum är den 22 juni 2017.

Uppdatering: Nytt planerat listningsdatum är den 27 juni 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner