Börsnotering av

Agrokultura AB

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North.

Mer information

Alpcot Agro meddelar i mitten av december 2011 att de lägger ett bud på Landkom International. I samband med det meddelar företaget också att de avser ansöka om notering på London Stock Exchanges huvudlista under andra halvåret 2012, och därefter även om att flytta från First North till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: År 2012 går mot sitt slut och ingenting har hörts om noteringen på Londonbörsen. Vi antar att det handlar om en försening, ingenting tyder hittills på att planerna är inställda.

Uppdatering: Den 9 januari 2013 meddelade företaget att Ulf Scholander har utsetts till ny koncernchef och VD, och att han tillträder redan dagen efter. Företaget skriver också att Ulf Scholanders uppdrag som VD och koncernchef i Alpcot Agro sannolikt kommer att vara tidsbegränsat till högst ett år. Läs, man var tvungen att omgående byta ut förra VDn. Knappast de bästa förutsättningarna för att notera företaget på Londonbörsen.

Uppdatering: Den 18 februari 2013 meddelade företaget att styrelseordförande Fredrik Langenskiöld avgår, Simon Hallqvist tar hans plats, Hallqvist har varit ledamot i Alpcot Agros styrelse sedan 2011 och är tillika större aktieägare i bolaget.

Uppdatering: I årsredovisningen för 2012 skriver företaget att ansökan om en notering på en större börslista blir aktuell när koncernen är redo för det. Bedömningen är att företaget nu först ska fokusera på att strukturera om och förbättra verksamheten.

Uppdatering: Den 16 september 2013 mottog Agrokultura ett brev där en grupp ägare som representerar 29 procent av aktiekapitalet. Brevet innehåller en begäran om att kalla till extra bolagsstämma. Ägargruppen önskar se en styrelsesammansättning som bättre återspeglar nuvarande ägarbild. Det återstår således att se vad denna kommande nya styrelse har för planer om en notering på Londonbörsen.

Uppdatering: I slutet av september 2013 säger Agrokulturas storägare och grundare Björn Lindström samt Peter Geijerman att de vill likvidera bolaget, för att aktieägarna ska få loss det verkliga värdet. Dvs planerna på en notering i London är inte längre aktuella.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner