Börsnotering av

Agrokultura AB

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Agrokultura AB hette tidigare Alpcot Agro AB. Alpcot Agro AB hette tidigare Alpcot Russian Land Fund AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Kairos Investment Management 19,9 %, Corso Holding 6,6 %.

Värdering

Handlas via Carnegie. I slutet av april 2009 handlas Alpcot Agro till en värdering kring 400-500 Mkr.

Mer information

Företaget hämtar in 150 - 500 Mkr under december 2006. 500.000 kr är minsta investering.

Uppdatering: Emissionstiden har förlängts till den 24 januari 2007.

Uppdatering: Företagets aktie handlas från och med den 26 november 2007 via Carnegie. För att handla vänder man sig till sin vanliga bankkontakt.

Uppdatering: Företaget planerar att ansöka om notering på First North efter att man presenterat sin halvårsrapport för 2008.

Uppdatering: Det spekuleras kring att Alpcot kommer att noteras på NGM Equity via ett omvänt förvärv av NGM Holding som efter försäljningen av börsverksamheten bara är ett tomt skal. Stora ägarförändringar i NGM Holding tyder på att en notering av Alpcot skulle vara målet.

Uppdatering: Alpcot Agro gör en egen notering på First North under andra halvåret 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner