Börsnotering av

Agilit Svenska AB

Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer och data kring hälsa och hälsotjänster på ett ställe.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

I slutet av juni 2022 meddelade Agilit Holding AB att de överlåter sin plats på First North till RightBridge Ventures AB via ett omvänt förvärv. Nuvarande verksamhet flyttas till ett bolag med arbetsnamnet Nya Agilit, som sedan delas ut och noteras på First North. Avstämningsdagen för utdelning är planerad att vara i september 2022 och sedan är planen att notera Nya Agiliti inom 6-12 månader på First North.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelades att tidsplanen för noteringen nu är senast mars 2023.

Uppdatering: Verksamheten har nu formellt flyttats till Agilit Svenska AB.

Uppdatering: I mitten av april 2023 meddelade Agilit Svenska AB att det var planerat att noteras under april 2023 men att tidsplanen nu flyttats fram till augusti-september 2023.

"Det är inte idealiskt med en senareläggning, men med tanke på dom stora negativa förändringarna som skett i omvärlden de senaste månaderna, det samhällsekonomiska läget och nuvarande börsklimat bedömer styrelsen att det är nödvändigt."

Uppatering: Vi har kommit till slutet av november 2023 och bolaget har förutom att kalla till en ordinarie bolagsstämma inte kommunicerat sedan april 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner