Börsnotering av

Ages Industri AB

Ages Industri består av ITB Teknik, Segerströms, VIAB och ÅGES. Verksamheten, som omfattar skärande bearbetning och pressgjutning av metall, är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

XANO Industri AB, som planerar att dela ut Precision Components-verksamheten till aktieägarna.

Värdering

Verksamheten omsätter ca 600 Mkr.

Mer information

XANO Industri AB meddelade i slutet av november 2013 att de planerar att dela ut verksamheten Precision Components till aktieägarna och notera företaget.

Xano Industri ska lämna mer information vid senare tillfälle, dock senast i samband med att bokslutskommunikén för 2013 offentliggörs den 13 februari 2014.

Uppdatering: Precision components-verksamheten får namnet Ages Industri och listas på First North. Ett prospekt ska presenteras första veckan i april 2014.

Uppdatering: Den 16 maj 2014 är det planerat att Ages Industri ska börja handlas på First North (Premier).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner