Börsnotering av

Africa Resources AB

Africa Resources fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Africa Resources AB hette tidigare Gripen Oil & Gas AB. Gripen Oil & Gas AB hette tidigare Gotland Oil AB. Gotland Oil AB hette tidigare Norplat Resources AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Archelon Mineral AB 100 %.

Uppdatering: I mitten av oktober 2012 meddelas ett omvänt förvärv vilket gör att bland annat Patric Perenius, Tore Hallberg, Ulrich Andersson och Conny Strindberg blir stora ägare. Archelon Minerals innehav kommer företaget att dela ut till sina aktieägare.

Värdering

Pre-money 10,68 Mkr och post money 21,36 Mkr om emissionen under februari/mars 2013 fulltecknas.

Mer information

Norplat Resources är ett nytt bolag grundat av Archelon Mineral. Planen är att Norplat skall kapitaliseras i två steg, först genom en private placement under 2011 och därefter genom en publik emission under första halvåret 2011. Samt därefter noteras.

Uppdatering: Avsikten var att Norplat skulle förvärva ett prospekteringsobjekt på Kolahalvön i Ryssland, där en lovande guldmineralisering bekräftats genom bland annat omfattande kärnborrning. På grund av oklarhet kring ägarförhållanden har förvärvet ännu ej genomförts och diskussion har därför inletts avseende alternativt förvärv av norska undersökningstillstånd. Tanken med Norplat Resources är att bolaget med rätt projekt och efter kapitalisering skall listas på marknadsplats för aktiehandel.

Uppdatering: Norplat Resources har under juli 2012 för 240 000 kr i en nyemission förvärvat ca 10 procent av det nybildade bolaget Shale Oil Sweden AB, under namnändring till Gotland Exploration AB. Bolaget innehar undersökningstillstånd avseende olja.

Uppdatering: Norplat Resources AB, som sedan tidigare äger 10 % av Gotland Exploration AB, köper Gotland Exploration AB, där betalning sker med aktier. Ägaren av Norplat Resources AB är Archelon Mineral, vilka samtidigt meddelar att aktierna i Norplat Resources kommer att delas ut till ägarna. För 30 Archelon-aktier man äger får man utdelning på 1 Nortplat Resources-aktie.

Uppdatering: Norplat Resources AB har bytt namn till Gotland Oil AB.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 10,68 Mkr under februari/mars 2013.

Uppdatering: Listning av Gotland Oil ska ske den 18 april 2013 på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner