Börsnotering av

Acticut International AB

Acticut erbjuder totallösningar för mer effektiv skärande bearbetning. ROBOX ger användaren produktionskvalitetssystem, övervakning och system för analys av ljud och vibrationer utan att man behöver vara expert. VibraTools är ett expertsystem för bland annat ljud, vibrationer, mätteknik, utmattningsanalys, strukturdynamik och olinjär analys.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Före emissionen i mars 2009; Rolf Zimmergren 46,06 %, Thomas Lagö 43,11 %, Övriga 10,83 %.

Uppdatering: Rolf Zimmergen och Thomas Lagö har sålt sina aktier.

Värdering

Pre-money 63,6 Mkr och 74,1 Mkr post money om emissionen fulltecknas i mars 2009.

Mer information

Acticut gör en nyemission under mars 2009. En notering blir aktuell när marknadsklimatet är positivt.

Uppdatering: Acticut planerar att ta ett beslut om notering under hösten 2009.

Uppdatering: Emissionen förlängdes till den 24 augusti.

Uppdatering: Företaget har utvecklats långsammare än sina uppställda prognoser. Någon tisplan för notering har inte kommenterats på länge.

Uppdatering: Bolaget har en ansträngd ekonomi. Bolage valde den 29 mars 2011 en helt ny styrelse. De tidigare huvudägarna Rolf Zimmergren och Thomas Lagö har sålt sina aktier.

Uppdatering: Dotterbolaget Acticut AB ansökte under 2011 om konkurs. Acticut International AB har dock för avsikt att starta om verksamheten.

Uppdatering: Acticut International AB saknar i början av 2012 både styrelse och VD

Uppdatering: Den 17 april 2012 togs beslut att likvidera Acticut International AB (556463-4052).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner