Börsnotering av

Acroud AB

Acroud driver sajter för att driva trafik till gamlingsajter. Acroud AB hette tidigare Net Gaming Europe AB. Net Gaming Europe AB hette tidigare Stingbet Holding AB. Företaget hette tidigare FishNChips Holding AB, men bytte namn till Stingbet Holding AB i samband med att FishNChips köpte Stingbet. Ännu tidigare hette företaget EB Nordic AB. I företagsgruppen, EB Nordic AB, bedrevs tidigare verksamhet inom områdena onlinespel (eurobet.com) och restaurangcasino (Eurobet Casino AB och Fenix Casino AB). I oktober 2007 sade Eurobet (Gibraltar) Ltd upp då väsentliga avtal för företagsgruppen, vilket föranledde en omstrukturering av den rörelsedrivande verksamheten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

50% ägs av grundarna till den nordiska verksamheten, Philip Linde, Gustaf, Hagman och Tino Stanojevic. 10% ägs av NGM-noterade investmentbolaget Push.

Uppdatering: Push erbjuder sina aktieägare att köpa innehavet i Eurobet Nordic.

Uppdatering inför notering på Aktietorget:

Ägare innan nyemissionen inför noteringen på Aktietorget; Tangeddon (Overseas) Ltd (Philip Linde) 21,24 %, Elauxserf Trading Ltd (Gustaf Hagman) 20,44 %, Habo Finanscentrum AB (konkursbo, oklar ägarbild) 12,67 %, Kolerta Ltd (Tino Stanojevic) 5,78 %, Systematisk Kapitalförvaltning 5,29 %, Övriga 34,58 %.

Efter nyemissionen: Tangeddon (Overseas) Ltd (Philip Linde) 24,81 %, Elauxserf Trading Ltd (Gustaf Hagman) 24,44 %, Habo Finanscentrum AB (konkursbo, oklar ägarbild) 5,98 %, Övriga 21,52 %, Nya aktieägare 23,25 %.

Uppdatering: FishNChips köper Stingbet Ltd. Efter emissionen kommer Stingbets ägare äga omkring 53 % av FishNChips.

Värdering

120 -160 Mkr enligt de villkor som Push Development säljer aktier. Uppdatering: 9,9 Mkr pre-money och 13 Mkr post money enligt emissionsvillkoren inför notering på Aktietorget. Uppdatering: FishNChips köper Stingbet Ltd, vilket ökar antalet aktier. Samtidigt har priset per aktie sänkts i emissionen. Priset per aktie i emissionen är fortfarande 0,51 kr, men för varje aktie får tecknaren nu även köpa en aktie för 0,11 kr av FishNChips huvudägare. Dvs priset sänks från 0,51 kr till 0,31 kr.

Mer information

I samband med noteringen planerar företaget att göra en nyemission på 35 till 50 Mkr.

Uppdatering: Planen att notera företaget innan sommaren har ändrats något, nu siktar man på augusti i stället.

Uppdatering: Redbet, som är noterat på First North, och EB Nordic har tecknat en avsiktsförklaring i slutet av augusti 2006 om att gå samman, där Redbet köper EB Nordic och EB Nordics ägare erhåller 52,5 % av bolaget.

Uppdatering: Redbet drar tillbaka sitt bud på EB Nordic. Den ekonomiska situationen i EB Nordic ska enligt Redbet inte stämma överens med den information man tidigare fått.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från EB Nordic AB till FishNChips Holding AB. Eurobet (Gibraltar) Ltd sade upp avtalen och tidigare verksamhet finns därför inte kvar i bolag. Idag driver företaget en onlinepokertjänst under namnet FishNChips.

Uppdatering: Noteringen flyttas från den 11 december 2008 till 13 januari 2009, då teckningsperioden har förlängts.

Uppdatering: Noteringen flyttas till den 19 februari 2009 då teckningsperioden har förlängts.

Uppdatering: Noteringen flyttas till den 5 mars 2009 då teckningsperioden har förlängts.

Uppdatering: FishNChips köper Stingbet Ltd, vars ägare efter den pågående emissionen i FishNChips kommer äga omkring 53 % av bolaget. FishNChips byter sedan namn till Stingbet Holding AB. Villkoren för emissionen förändras, där de som tecknar sig för 0,51 kr per aktie nu även får köpa en aktie från FishNChips huvudägare för 0,11 kr per aktie. Noteringsdatumet flyttas till 24 mars 2009.

Uppdatering: Noteringsdatumet flyttas till 8 maj 2009.

Uppdatering: Fishnchips Holding AB har nu bytt namn till Stingbet Holding AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner