Börsnotering av

Acne Jeans AB

Acne är ett modeföretag, med jeans som huvudprodukt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Investmentbolaget Öresund 20 %. Huvudägare är Mikael Schiller och Jonny Johansson.

Uppdatering: Efter uppdelningen av Öresund så är innehavet i Acne numera fördelat både på Öresund och Creades. Creades äger 12 %.

Värdering

350 Mkr i april 2006, beräknat på att investmentbolaget Öresund blev ägare av 20 % för 70 Mkr.

Uppdatering: Creades värderar i bokslutet per 31 december 2012 Acne till 1,7 miljarder kronor. Men säger att de anser att bolaget är värt betydligt mycket mer än det bokförda värdet.

Mer information

I april 2006 köpte investmentbolaget Öresund in sig i företaget och blev ägare av 20 % av aktierna. Ingen tidsplan för börsnotering är satt, Mats Qviberg pratade om tidsramen 2-5 år i april 2006.

Uppdatering: Acne hade under 2011 en omsättning på 645 Mkr (upp 29 % från året innan) och det blev en utdelning till ägarna på drygt 55 Mkr. Mikael Schiller (arbetande styrelseordförande och en huvudägare) säger i mitten av april 2012 att han och den andra huvudägaren Jonny Johansson i dagsläget inte är intresserade av att börsnotera företaget.

Uppdatering: Det pratas under våren 2012 om att Öresund och Creades vill börsnotera Acne för att synliggöra värdet på sitt ägande, men grundarna sägs inte vara intresserade av det.

Uppdatering: I slutet av januari 2013 meddelar Creades att de kopplat in rådgivare för att diskutera en avyttring av sina 12 % i Acne. Värdet på innehavet har i bokföringen skrivits upp från 125 Mkr till 204 Mkr. Men Creades VD säger "Vi har varit i diskussioner med olika rådgivare för en möjlig försäljning av vår andel, och de har indikerat nivåer som är betydligt högre än den siffra vi har i balansräkningen per årskiftet".

Grundarna vill inte börsnotera företaget och Creades letar nu köpare för sina aktier. Vi betraktar eventuella planer på en börsnotering som inställda.

Uppdatering: I april 2013 kommer uppgifter om att Carnegie har uppdraget att sälja Acne Jeans, eller i alla fall Öresunds och Creades aktier. "De begär tio gånger pengarna...".

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner