Börsnotering av

Abliva AB

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Listat på Aktietorget.

Värdering

Listat på Aktietorget. Omkring 350 Mkr i slutet av januari 2012.

Mer information

NeuroVive Pharmaceutical är listat på Aktietorget, men förbereder sedan 2011 en flytt till Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Smallcap) under 2012.

Uppdatering: I företagets Q2-rapport för 2012 sades ingenting om ett listbyte. Företaget har inte heller börjat generera några intäkter. Tidsplanen verkar alltså skjuten på framtiden.

Uppdatering: I mitten av oktober 2012 ryktas det om att Neurovive inom kort kommer att tillkännage en byte från Aktietorget till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I oktober 2012 skrev företaget att arbetet med en notering på Stockholmsbörsen (Smallcap) fortgår planenligt.

Uppdatering: I början av februari 2013 säger företaget att arbetet med att notera företaget på Stockholmsbörsen ska intensifieras under våren 2013.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av mars 2013 att det godkänts för notering på Nasdaq OMX Stockholm och att första handelsdag där blir den 10 april 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner