Börsnotering av

A3P Biomedical AB

A3P Biomedical har som ambition att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer. Bolagets ledande produkt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer, som tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

I maj 2022 tillkom dessa ägare; Stena Sessan AB, TomEqt Private AB (Thomas von Koch och Christian Kinch), Flerie Invest AB (Thomas Eldered), Östersjöstiftelsen och Inbox Capital

Värdering

Uppdatering: 800 Mkr pre-money och 1200 Mkr post money vid den riktade emissionen i maj 2022.

Mer information

I slutet av oktober 2020 skrev en investerare i A3P Biomedical att en notering ska ske under 2021. På en fråga om det finns någon mer specifik tidsplan så preciserades tidsplanen till fjärde kvartalet 2021.

Bolaget tog i oktober 2020 in 110 miljoner kronor i tillväxtkapital från institutionella och privata investerare i Sverige. På sin hemsida skriver bolagets grundare och vd Martin Steinberg:

”Stockholm3 har en unik potential på en attraktiv marknad. Kliniska data från närmare 80 000 män visar att Stockholm3 hittar 100 procent mer behandlingskrävande prostatacancer och minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis med PSA. Stockholm3 har attraherat närmare 750 miljoner kronor i forskningsmedel. Med det nya tillväxtkapitalet ökar vi nu takten i den internationella lanseringen av Stockholm3”

Uppdatering: I mitten av april 2021 upprepade Henrik Grönberg, i en artikel i Di, tidsplanen om en notering i slutet av 2021.

Uppdatering: I början av maj 2022 meddelade bolaget att de har gjort en riktad emission på 400 Mkr som tecknades av Stena Sessan AB, TomEqt Private AB, Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och Inbox Capital. Vidare ska bolaget göra en emission riktad till befintliga aktieägare på 40 Mkr.

Till Di säger vd att en notering fortfarande planeras, men att marknadsläget måste vara rätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner