Börsnotering av

4C Group AB

4C Strategies är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet: Priveq Investment 46,3 %, Andreas Hedskog 17,9 %, Klas Lindström 13,6 %, Mikael Edqvist 10,6 %, Övriga 11,6 %.

Värdering

Uppdatering: 1187,2 Mkr post money

Uppdatering: 1087,2 Mkr pre-money och 1187,2 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 35 kr per aktie.

1087 Mkr pre-money och 1187 Mkr post money vid noteringserbjudandet.

Mer information

4C Group meddelade i mitten av maj 2022 att de ska noteras på First North under andra kvartalet 2022.

Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 335 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1 187 miljoner kronor post money.

Uppdatering: 4C Group noteras på First North den 24 maj 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner