Börsnotering av

24Storage AB

24 Storage erbjuder förvaringsutrymmen och magasinering, så kallad self storage. Företaget ska vara tekniskt drivet för att optimera verksamheten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Ernström Kapital AB 22,8 %, Swedia HighP AB 17,6 %, Michael Fogelberg med familj 14,3 %, Realm AB 11,4 %.

Grundarna Michael Fogelberg, Stefan Nilsson, Mats Steijner och Patric Metdepenninghen. Bland investerarna finns Staffan Persson samt familjerna Tilander och Wattin.

Värdering

Uppdatering: 701,4 Mkr post money.

601,4 Mkr pre-money och 701,4 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 47 kr per aktie.

Mer information

I slutet av oktober 2015 meddelar 24Storage att de ska göra en kapitalanskaffning. Några omedelbara planer på notering finns inte av stamaktier, men man håller dörren öppen för att eventuellt ge ut preferensaktier som då skulle kunna få någon form av notering.

Uppdatering: 24Storage har tagit in 57 Mkr från ett fåtal investerare, samt tagit banklån på 50 Mkr.

Uppdatering: Vi betraktar de tidigare planerna som inställda.

Uppdatering: I februari 2017 gjorde företaget en företrädesemission på 50 Mkr samt upptog en ny kreditfacilitet i banken Collector om 200 Mkr.

Uppdatering: Breakit skriver i mitten av mars 2018 att Henrik Granström blir ny vd för 24Storage. 24Storages styrelseordförande Jan-Olof Backman säger att de siktar på en börsnotering år 2020.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelar 24Storage att de har tagit in 82 Mkr i en nyemission. Alla större delägare deltog. Bolaget skriver även att man förhandlat fram en förlängning av lånen tom 2025. Henrik Grafström säger att de successivt förbereder bolaget för en börsnotering.

Uppdatering: I mitten av december 2018 meddelade 24Storage att vd Henrik Granström lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet pga familjeskäl och att Fredrik Sandelin blir ny vd. I pressmeddelandet säger Fredrik Sandelin "Jag ser fram emot att bidra till omställningen från start-up till att bli börsredo".

Uppdatering: I slutet av september 2019 skriver Di att 24Storage tar in ytterligare 128 Mkr, vilket gör att man totalt har tagit in 350 Mkr. De som investerar i denna runda är bolagets största ägare, bla Michael Fogelberg, Ernström & C:o och Staffan Persson.

Uppdatering: 24Storage noteras på First North den 10 december 2019, gör en IPO på 100 Mkr inför detta.

Uppdatering: "Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 MSEK. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1 700 nya aktieägare."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner