Börsnotering av

21st Century Mobile AB

Verksamheten är inriktad på försäljning av meddelandetjänster som utförs i egna utvecklade system mellan stationära och mobila system. 21st Century Mobile riktar sig till kunder som ställer höga krav på leveranssäkerhet och skydd av data. Företagets försäljning sker i egen regi samt via återförsäljare/partners. Företagskunderna finns främst i Sverige, Norge och Island. Privata användare/kunder finns representerade över hela världen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Företaget gjorde en nyemission i mitten av 2008 till kursen 0,25 kr och fick in 2,5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner