Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CombiGene AB

CombiGene AB
Medicon Village
223 81 Lund

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall.

Teckningsperiod:

6 februari 2017 - 20 februari 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

14,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 februari 2017

Värdering:

35,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier

Post:

Övrigt:

"Avsikten är att söka säkerställa Erbjudandet med ett belopp om 11,4 MSEK, motsvarande cirka 80,5 procent av Erbjudandet."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss