Vindkraftsbolaget Hexicon planerar för en notering

Intervju med vd för Hexicon som utvecklar vindkraftsplattformar för vindkraft till havs. Planerar för en notering.

Intervju med Henrik Baltscheffsky, vd för Hexicon som utvecklar vindkraftsplattformar för vindkraft till havs. Bolaget gör nu en kapitalanskaffning och förbereder sig för en notering av sina aktier under 2021.

Hexicon AB

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Hexicon AB

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.