Tribona om sin börsnotering

Tribona presenterar sig på Nasdaq OMX vid sin börsnotering.

En kort intervju med Tribonas VD, Peter Strand, i samband med att företaget börsnoterade sin aktie på Nasdaq OMX Stockholm. Aktien var tidigare noterad på Oslobörsen. Tribona grundades 2006 som Northern Logistic Property (NLP) och är noterat på Oslobörsen sedan 2007. Tribona är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Norden med renodlad inriktning på lager- och logistikfastigheter.

Tribona AB

Tribona AB är ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistiklokaler. Fusionerat med Northern Logistic Property ASA.

Tribona AB

Tribona AB är ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistiklokaler. Fusionerat med Northern Logistic Property ASA.