Smolteks utveckling framåt

Smoltek är ett innovativt deep tech-bolag som idag har två dotterbolag som är baserade på bolagets teknologi, ett inom vätgas och ett inom halvledare. VD presenterar bolaget.

Smoltek är ett innovativt deep tech-bolag som idag har två dotterbolag som är baserade på bolagets teknologi, ett inom vätgas och ett inom halvledare. Bolaget inledde nyligen en anbudsprocess för potentiell försäljning av tillgångar eller hela dotterbolag inom båda affärsområden. Denna process förväntas ta 6-12 månader. Parallellt fortsätter bolaget att arbeta med att hitta nya applikationsområden för teknologin.

Smolteks vd Håkan Persson presenterade idag bolagets verksamhet med fokus på framtida inriktning och den kommande företrädesemissionens centrala roll i denna.

Smoltek Nanotech Holding AB

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.

Smoltek Nanotech Holding AB

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.