Senzime presenterar verksamhet

Senzime, ett medtech-företag, presenterar sin teknologi och verksamhet för intresserade investerare.

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Senzimes system möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos och laktat i biologiska vätskor och vävnader. Nivåer bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i läkemedelstillverkning och även inom sjukvården för att öka patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp. Andra områden där online-mätning kan vara värdefull är inom forskning, dialysvård och idrott. Nyligen förvärvades Umeåbolaget MD Biomedical vilket skapar förutsättningar att kommersialisera ett komplett patientmonitoreringssystem baserat på mikrodialys på en stor och växande marknad. Här presenterar VD Lena Söderström tekniken och verksamheten.

Senzime AB

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Senzime AB

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.