Rehact om sin notering på First North

Svante Bengtsson, VD för Rehact, svarar på frågor i samband med noteringen på First North.

Rehact utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. Rehact är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Den 11 november 2013 flyttade handeln i aktien till First North från att ha handlats på Aktietorget. Företagets VD Svante Bengtsson svarar här på frågor om noteringen och företaget hos Nasdaq OMX i Stockholm.

Rehact AB

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Rehact AB

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.