Pumped Hydro Storage presenterar sin energilagring

Pumped Hydro Storage är verksamt inom energilagring. Vd presenterar bolaget i samband med en nyemission i onoterade miljö.

Pumped Hydro Storage är verksamt inom energilagring. Vd Otto Werneskog presenterar bolaget i samband med en nyemission i onoterad miljö. Bolaget planerar för en notering inom 1-2 år.

Pumped Hydro Storage Sweden AB

Pumped Hydro utvecklar en teknologi för att möta energisystemets utmaningar, för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation.

Pumped Hydro Storage Sweden AB

Pumped Hydro utvecklar en teknologi för att möta energisystemets utmaningar, för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation.