Pricer – företaget med digitala prisetiketter

Pricer är företaget som erbjuder digitala prisetiketter och som vill utöka med kommunikation i butikshyllan. VD presenterar verksamheten inför företrädesemission.

Pricer är företaget som erbjuder digitala prisetiketter och som vill utöka med kommunikation i butikshyllan. VD Magnus Larsson presenterar verksamheten inför en kommande företrädesemission där villkoren ännu inte presenterats.

Pricer AB

Pricer erbjuder ett system med digitala prisetiketter i butik samt kommunikations- och tekniklösning som hör till.

Pricer AB

Pricer erbjuder ett system med digitala prisetiketter i butik samt kommunikations- och tekniklösning som hör till.