Presentation av Stayble Therapeutics i samband med IPO

Presentation av Stayble Therapeutics i samband med IPO på First North. Bolaget erbjuder en unik behandling av kronisk ryggsmärta.

Presentation av Stayble Therapeutics i samband med IPO på First North. Bolaget erbjuder en unik behandling av kronisk ryggsmärta. Stayble Therapeutics gör en emission på 35 miljoner kronor och noterar aktierna på Nasdaq First North i början av mars.

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.