Presentation av nynoterade Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas är en producent av biogas. Bolaget noterades nyligen utan IPO på First North. Vd presenterar verksamheten.

Scandinavian Biogas är en producent av biogas. Bolaget noterades nyligen utan att göra en publik IPO på First North. Vd Matti Vikkula presenterar verksamheten.

Biokraft International AB

Biokraft International är en producent av biogas. Biokraft International AB hette tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB.

Biokraft International AB

Biokraft International är en producent av biogas. Biokraft International AB hette tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB.