Pilum växer med rökgasrening

Pilum är ett växande företag inom rökgasrening, vars aktier är noterade på First North.

Industriföretaget Pilum, vars aktier är noterade på First North, är ett av landets snabbväxande företag. Bolaget är verksamt inom rening av rökgaser och i ett allt mer miljömedvetet samhälle finns utrymme för expansion. Leif Lindberg, VD för Pilum, uttalar sig i ett inslag.

Saxlund Group AB

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Saxlund Group AB

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.