Odinwell presenterar verksamheten inför IPO

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi. Vd presenterar verksamheten inför IPO på Spotlight Stock Market.

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys. Vd presenterar verksamheten inför IPO på Spotlight Stock Market.

Odinwell AB

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys.

Odinwell AB

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys.