Noteringskandidaten Umecrine Cognition presenterar verksamheten

Umecrine Cognition har planer på en notering på First North. Bolaget presenteras här av vd Magnus Doverskog.

Umerine Cognition är ledande i utvecklingen av en ny klass av läkemedel som påverkar ett väldokumenterat område i centrala nervsystemet. Denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ. Umecrine Cognition har planer på en notering på First North. Bolaget presenteras här av vd Magnus Doverskog.

Umecrine Cognition AB

Umerine Cognition är ledande i utvecklingen av en ny klass av läkemedel som påverkar ett väldokumenterat område i centrala nervsystemet. Denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ.

Umecrine Cognition AB

Umerine Cognition är ledande i utvecklingen av en ny klass av läkemedel som påverkar ett väldokumenterat område i centrala nervsystemet. Denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ.