Nexam om sin börsnotering på First North

Per Moren, VD för Nexam Chemical, om företagets notering på First North.

Nexam Chemical, eller rättare sagt Nexam Holding som är moderbolaget, noterades på First North den 23 april 2013. Nasdaq OMX gör här en intervju med företagets VD Per Moren. Nexam Chemical grundades 2009 genom en management buy-out från Perstorp-koncernen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till den bredare plastmarknaden.

Nexam Holding AB

Nexam gör tillsatser som förvandlar billiga vardagsplaster, sådana som sitter i bildetaljer och hushållsartiklar, till material som är mycket starkare och temperaturtåligare. Nexam Holding AB hette tidigare Odlavso AB.

Nexam Holding AB

Nexam gör tillsatser som förvandlar billiga vardagsplaster, sådana som sitter i bildetaljer och hushållsartiklar, till material som är mycket starkare och temperaturtåligare. Nexam Holding AB hette tidigare Odlavso AB.