Kontigo Care inför noteringen

Medtech-företaget Kontigo Cares grundare berättar om företaget i samband med nyemissionen inför noteringen.

Kontigo Care står inför en notering och bolagets grundare och VD Daniel Benitez berättar här om verksamhet, sin egen bakgrund och övriga teamet. Daniel berättar vilken som är företagets marknad, hur produkten TripleA fungerar samt vilka framtida möjligheter för vidareutveckling som finns. Han tar även upp framtida milstolpar företaget ska uppnå och hur tidsplanen ser ut under resten av året. Intervjun avslutas med att han tar upp huvudorsakerna till att man listar bolaget på First North och gör en nyemission.

Kontigo Care AB

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Kontigo Care AB

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.