IPO-presentation av Biosergen

Biosergen utvecklar läkemedel med stor potential. VD presenterar verksamheten i samband med IPO på First North.

Biosergen utvecklar läkemedel med stor potential. VD Peder M. Andersen presenterar verksamheten i samband med IPO på First North. Invasiva svampinfektioner skördar 1,7 miljoner liv varje år, ungefär lika många som tuberkulos och malaria tillsammans. Biosergens läkemedel BSG005 har utvecklats under nästan 20 år, och dess effekt och säkerhet i laboratoriemiljö (och i erkända djurmodeller) är därför ovanligt väldokumenterad.

Biosergen AB

Biosergen är ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag. Bolaget utvecklar ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika.

Biosergen AB

Biosergen är ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag. Bolaget utvecklar ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika.