IPO-intervju med vd för Nivika Fastigheter

Nivika, ett fastighetsbolag, gör en IPO på 1150 miljoner kronor och noterar sig på Nasdaq Stockholm. Intervju med vd Niclas Bergman.

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika gör en IPO på 1150 miljoner kronor och noterar sig på Nasdaq Stockholm. Intervju med vd Niclas Bergman.

Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.