IPO-intervju med vd för Genetic Analysis

Genetic Analysis, som utvecklar och säljer in-vitro-diagnostik-produkter, gör en IPO på Spotlight. Intervju med vd.

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) genom en egen värdekedja. Företaget gör nu en IPO på Spotlight och här blir vd Ronny Hermansen intervjuad.

Genetic Analysis AS

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom en egen värdekedja.

Genetic Analysis AS

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom en egen värdekedja.