IPO-intervju med vd för Duearity

Intervju med vd för Duearity i samband med IPO på First North. Arbetar med lösningar mot tinnitus.

Intervju med Fredrik Westman, vd för Duearity, i samband med bolagets IPO på First North. Arbetar med lösningar mot tinnitus. Tinearity och Tinearity-AI är produkter och tjänster som utvecklas av det svenska medicintekniska företaget Duearity. Bolagsnamnet Duearity består av orden duo och öra, du och ditt öra. Företagets grundare, Peter Arndt, såg möjligheten att sätta ihop en grupp experter inom medicinteknisk produktutveckling när han själv inte var nöjd med behandlingen av sin tinnitus. Ambitionen var att utveckla världens mest flexibla tinnitushjälpmedel, Tinearity.

Duearity AB

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.

Duearity AB

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.