IPO-intervju med vd för Advanced Soltech

Advanced Soltech erbjuder solenergi som en tjänst i Kina. Gör nu en IPO på First North. Intervju med vd.

Advanced Soltech erbjuder solenergi som en tjänst, där kunden köper el från anläggningar på deras tak på 20 år långa kontrakt. Företaget är verksamt i Kina. Advanced Soltech är ett dotterbolag till Soltech. Nu genomförs ett IPO-erbjudande där befintliga aktier säljs och där företaget sedan noteras på First North. Här blir vd Max Metelius intervjuad.

Gigasun AB

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden. Gigasun AB hette tidigare Advanced SolTech Sweden AB.

Gigasun AB

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden. Gigasun AB hette tidigare Advanced SolTech Sweden AB.