Intervju med VD för Train Alliance inför notering

Intervju med Joakim Weijmer, VD för Train Alliance, inför notering av bolagets aktier på First North.

Intervju med Joakim Weijmer, VD för Train Alliance, inför notering av bolagets aktier på First North. Train Alliance aktier har tidigare handlats på Alternativa, eller Pepins som marknadsplatsen heter idag. Nu gör bolaget en emission på 287,5 miljoner kronor i samband med listbytet.

Train Alliance Sweden AB

Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance Sweden AB

Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.