Intervju med vd för Toleranzia i samband med nyemission

Intervju med vd för Toleranzia i samband med att bolaget gör en företrädesemission. Uppdatering om de olika projekten.

Intervju med Charlotte Fribert, vd för Toleranzia, i samband med att bolaget gör en företrädesemission på 18,6 miljoner kronor. Hon berättar vad de olika projekten har som mål och vad statusen är.

Toleranzia AB

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Toleranzia AB

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.